Wakala Wa Taifa Wa Hifadhi Ya Chakula

Matukio

29 May 2016

Maafisa ubora na watunza stoo watashiriki mafunzo ya kuwaweka tayari kwaajiri ya msimu unaokuja wa ununuzi wa chakula.

Anwani


Makao Makuu

Kizota eneo la Viwanda.

S.L.P. 1050

Dodoma

Simu: +255 (0)26-2340015
Fax: +255(0)26- 2340012 

Barua pepe: info@nfra.go.tz 

 
                 

 

Kanda ya Kipawa


Chang'ombe Kitalu Na. 35 Barabara ya Mbozi  

S.L.P 7540

Dar es salaam

Simu: +255 (0)22-2862134
Fax: +255(0)22-2864069
Barua pepel: manager.kipawa@nfra.go.tz 
   
 

Kanda ya Arusha
Eneo la viwanda  Njiro -Themi
S.L.P. 10027
Arusha

Simu:+255 (0) 27-2508178  

Fax:+255 (0) 27-2508178  

Barua pepe: manager.arusha@nfra.go.tz  


Kanda ya Songea
Eneo la Ruhuwiko, Barabara ya Mbamba Bay kitalu Na.106
P.O.Box 256  
Songea
Simu: +255(0)25 -
2951004   

Fax: +255(0)25 - 2951004
 
 

Barua pepe: manager.songea@nfra.go.tz 
Kanda ya Makambako

Eneo la Viwanda, Kitalu Na. 48
P.O.Box 1118
Makambako
Tel: +255 (0) 26 - 2730203

Fax: +255(0) 26-2730489

E-mail: manager.makambako@nfra.go.tz  


Kanda ya Sumbawanga

Eneo la Mazwi
S.L.P. 134
Sumbawanga
Simu: +255 (0) 25-2802100

Fax: +255 (0) 25-2802102

Barua pepe: manager.sumbawanga@nfra.go.tz  
Kanda ya Shinyanga

Barabara ya Tabora
S.L.P 802
Shinyanga

Simu: +255(0) 28-2762707/2762211

Fax: +255(0)28-2762281

Barua pepe:manager.shinyanga@nfra.go.tz 
 

Dodoma Zone

Eneo la Viwanda Kizota
S.L.P. 1515
Dodoma
Simu: +255 (0) 26-2342449/2341831

Fax: +255 (0) 26-2341831

Barua pepe: manager.dodoma@nfra.go.tz 

Copyright © National Food Reserve Agency 2014. All Rights Reserved