Wakala Wa Taifa Wa Hifadhi Ya Chakula

Matukio

29 May 2016

Maafisa ubora na watunza stoo watashiriki mafunzo ya kuwaweka tayari kwaajiri ya msimu unaokuja wa ununuzi wa chakula.

Machapisho

Historia ya NFRA

Date : 05 September 2016

Copyright © National Food Reserve Agency 2014. All Rights Reserved